Giá đất tại quận 9 TPHCM đã tăng thêm 13,19% so với thời điểm bắt đầu cơn sốt đất tháng 3/2017.

So với tháng 1/2018, giá đất đã tăng khoảng 8% chỉ trong 2 tháng, mức giá trung bình khoảng 38,86 triệu đồng/m2. Còn so với tháng 3/2017, giá đất hiện tại đang cao hơn 13,19%, theo khảo sát của gachvang tháng 3/2017 là thời điểm bắt đầu sốt đất nền tại vùng ven TPHCM.

Cụ thể, giá đất bình quân ở quận 9 nằm trong khoảng 32,2 triệu đồng/m2 vào đầu năm 2017. Mức giá cao nhất là hơn 38,2 triệu đồng/m2 từ tháng 4 đến tháng 5. Vào cuối năm 2017, giá giảm dần xuống còn khoảng 35 triệu đồng/m2 sau những biện pháp can thiệp từ chình quyền thành phố. Đến tháng 2/2018, giá đất lại tăng nhanh và vọt lên 38,86 triệu đồng/m2 vào tháng 3.

Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về cơn sốt đất nền ở quận 9 TP.HCM:

Theo Zing