Một loạt chính sách ưu đãi về đất đai, thuế… sẽ dành cho ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc nếu được thành lập.

Các đặc khu kinh tế Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn nếu được thành lập sẽ được hưởng hàng loạt các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai…

Theo Vnexpress